1,680
000 đ / tháng
Ưu đãi 50% Khi đăng ký sử dụng
Quý khách được thụ hưởng các tính năng:
  • Số lượng sản phẩm upload: 50
  • Show case trong E-BOOTH: 8
  • Tài khoản quản trị: 02
  • Báo cáo hoạt động sản phẩm
  • Dịch vụ báo giá
Tháng 09/2018 Đơn vị tính: VNĐ
gói dịch vụ - gold
thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
3,360,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
0 tháng
2 tháng
100%
__
10,080,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
3 tháng
9 tháng
50%
5,040,000
20,160,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
0 tháng
12 tháng
__
20,160,000
30,240,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
0 tháng
18 tháng
__
30,240,000
gói dịch vụ - gold Tháng 09/2018
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
3,360,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
0 tháng
2 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
100%
__
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
10,080,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
3 tháng
9 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
50%
5,040,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
20,160,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
0 tháng
12 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
__
20,160,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
30,240,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
0 tháng
18 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
__
30,240,000
đăng ký ngay
3,990
000 đ / tháng
Ưu đãi 50% Khi đăng ký sử dụng
Quý khách được thụ hưởng các tính năng:
  • Số lượng sản phẩm upload: Không giới hạn
  • Show case trong E-BOOTH: 24
  • Tài khoản quản trị: 05
  • Báo cáo hoạt động sản phẩm
  • Dịch vụ báo giá
Tháng 09/2018 Đơn vị tính: VNĐ
gói dịch vụ - diamond
thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
7,980,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
2 tháng
4 tháng
50%
3,990,000
23,940,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
3 tháng
9 tháng
50%
11,970,000
47,880,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
0 tháng
12 tháng
__
47,880,000
71,820,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
0 tháng
18 tháng
__
71,820,000
gói dịch vụ - diamond Tháng 09/2018
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
7,980,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
2 tháng
4 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
50%
3,990,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
23,940,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
3 tháng
9 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
50%
11,970,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
47,880,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
0 tháng
12 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
__
47,880,000
+ Ưu đãi - trị giá + Ưu đãi - thời gian
71,820,000
Thời gian
Tặng thêm Sử dụng thực tế
0 tháng
18 tháng
Trị giá
Tỷ lệ giảm Thanh toán
__
71,820,000
đăng ký ngay

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: + Điện thoại: 028 66 8315 99 - 08 99 3255 99 Ms. Châu + Email: connectb2b@exocomets.com hoặc chau.htb@exocomets.com Tham khảo thông tin tại website: www.exocomets.com

Mong nhận được sự hợp tác và cùng phát triển của quý khách hàng, để Exocomets hoàn thành sứ mệnh đã đặt ra với khách hàng là cầu nối giao thương giữa các doanh nghiệp và không giới hạn về địa lý.